'

การประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (รายบุคคล)

ข้อมูลปรับปรุงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

สำหรับผู้สมัคร
สำหรับบุคคลทั่วไป


ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 : การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 : การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 : การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 : การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ

ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

© Copyright Registration Office
Chiang Mai University. All Rights Reserved
Facebook: รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.