ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป